WORK UPSIDE DOWN

Immersive Artworks on the Future of Work

come as history to history
Come as history to history

RO

Didona este o inteligență artificială (IA) a cărui scop este să plimbe oamenii printr-un Cluj Napoca irespirabil din viitor, în timp ce povestește istoria locului. Ea este unul dintre acele IA create în stilul politicilor identitare ale anilor 2020 și este conștientă că ceilalți IA spun doar poveștile de succes ale capitalismului târziu. Dar viziunea ei asupra istoriei e diferită. Didona este conștientă că binele și răul formează un întreg în care mândria și rușinea, succesul și eșecul, frumosul și urâtul, adevărul și minciuna sunt amestecate. Iar adevărul ocupă un loc special în codul ei moral. Poveștile sale sunt oneste, deși nu neapărat reale. Într-o zi, în urma unei defecțiuni cauzate de sistarea mentenanței codului său, percepția sa asupra timpului se modifică. Știe ‘unde’, dar l-a uitat pe ‘când’. Didona mai oferă un ultim tur ghidat, înainte de a fi oprită pentru totdeauna. Acesta este ultimul său tur.

EN

Didona is an AI whose purpose is to walk people through the now unbreathable city of Cluj Napoca while telling stories from before. She’s one of the relic AIs who were created in the hippie identity politics style of the 2020s and knows that the others are only telling the successful stories of late capitalism. But her vision of history is different. She knows bad and good always come together, as righteous and shameful, success and failure, beautiful and ugly, truth and lie. And truth holds a different place in her order(i.e. code) of values. Her stories are truthful, while not necessarily real. One day, her own sense of time changes due to a malfunction caused by rotten code left unattended for too long. She knows the ‘where’, but forgot the ‘when’. She gives one last tour, before she’s put to sleep forever. This is her last tour.

Cercetare și scenariu / Research and script: Jasmina Al-Qaisi
Sound design și editare video / Sound design & video editing: Laurențiu Coțac

 
Larisa Crunțeanu

RO

Sunt un artist interdisciplinar care își croiește drumul prin cercetare, speculație și divertisment. Am o licență în jurnalism, un masterat în fotografie și imagine dinamică și un doctorat în arte vizuale de la Universitatea Națională de Arte, București.
Între 2012 și 2016, am fost co-curator al spațiului Atelier 35 împreună cu Xandra Popescu și Alice Gancevici. Începând din 2018, sunt reprezentată de Galeria Anca Poterașu. Locuiesc, iubesc și lucrez în și între București și Varșovia.

EN

I’m an interdisciplinary artist working my way through research, speculation and entertainment. I have a BA in Journalism, an MA in Photography and Moving Image and a PhD in visual arts from the National University of Arts, Bucharest.
Between 2012-2016, I co-curated the project space Atelier 35 together with Xandra Popescu and Alice Gancevici. Starting 2018, I am represented by Anca Poterașu Gallery. I live, love and work in and in-between Bucharest and Warsaw.