WORK UPSIDE DOWN

Immersive Artworks on the Future of Work

WUD_DrSleeplove_Exhibiton (1)
Dr. Sleeplove: Or how we learnt to love sleep

RO

În anul 2075 vizităm Muzeul Istoric din Turnton. Expoziția umple opt camere, un etaj întreg, acordând atenție modului în care secolul 21 a luat culturile lumii într-un turneu de vârtej de posibilități și improbabilitate. Expoziția oferă o oarecare perspectivă asupra declinului și scăderii productivității ca reper al succesului, pe măsură ce am urcat ierarhia lui Maslow la un vârf de auto-actualizare de la mijlocul secolului încoace.
Găsim o cameră a expoziției. Într-o retrospectivă detaliată a anilor 2036-2045, reprezentată prin intermediul unei cronologii și a unor artefacte prezentate în vitrine, aruncăm o privire înapoi la o perioadă de timp în care, pe de o parte, necesitățile esențiale (cum ar fi locuințe accesibile, acces la educație, îngrijire, asistență medicală și transport public) erau deja acoperite de Serviciile de bază universale. Pe de altă parte, ne uităm și la o fereastră de timp în care somnul, odihna și trândăvia, împreună cu producția și consumul redus au câștigat o mare importanță – pentru planeta noastră, pentru noi înșine și pentru viziunea noastră asupra activității economice în sine.
Lucrarea este o instalare experiențială viitoare a unei speculații în care populația generală este plătită să doarmă pentru a permite planetei, societății și indivizilor să se refacă.

EN

In the year 2075 we visit the Historical Museum of Turnton. The exhibition fills eight rooms, an entire floor, paying attention to the way that the 21st Century has taken the world’s cultures on a whirlwind tour of possibility and improbability. The exhibition offers some insight into the decline and fall of productivity as a benchmark for success, as we climbed Maslow’s hierarchy to a peak of self-actualisation from the middle of the century onwards.
We find one room of the exhibition. In a detailed retrospective of the years 2036-2045, represented by means of a timeline and artefacts presented in showcases, we take a look back at a time period in which, on the one hand, essential needs (such as affordable housing, access to education, caregiving, health care and public transport) were already covered by Universal Basic Services. On the other hand, we are also looking at a time window in which sleep, rest and idleness along with reduced production and consumption gained great importance – for our planet, ourselves and our view of economic activity itself.
The work is an experiential future installation of a speculation in which the general population is paid to sleep in order to allow the planet, society and individuals to recover.

Dr Sleeplove

Or: how we learned to love sleep

In the year 2075 we visit the Historical Museum of Turnton. In a detailed retrospective of the years 2036-2045, implemented as a timeline and artefacts presented in showcases, we take a look back at a time period in which essential needs (such as affordable housing, free access to education & health care) are already covered by UBS. On the other hand, we are also looking at a time window in which sleep, rest and idleness along with reduced production and consumption will have gained great importance - for our planet, ourselves and our view of economics.

Please scroll over the timeline above to investigate the details.

Time’s Up

RO

Fondată în 1996, Time’s Up își are principalul sediu în portul Linz din Austria. Misiunea sa este de a investiga modalitățile prin care oamenii interacționează și explorează mediul lor fizic, descoperind, învățând și comunicând unii cu ceilalți și cu spațiul din jur.
Astfel, cercetarea lor se bazează pe construirea unor situații interactive care nu diferă de lumea fizică normală, și în care publicul să poată experimenta ludic, comportamentele acestuia putând fi urmărite și analizate atât la nivel colectiv, cât și individual. În acest proces de cercetare sunt utilizate instrumente din artă și design, matematică, știință și tehnologie, precum și sociologie și studii culturale.
Obiectivele asociației sunt de a investiga lumea și multiplele sale posibilități cu ajutorul unui public larg, comunicând și discutând aceste descoperiri prin ateliere, publicații, predare și simpozioane.

EN

Founded in 1996, Time’s Up has its principal locus in the Linz harbour of Austria. Its mission is to investigate the ways in which people interact with and explore their physical surroundings as a complete context, discovering, learning and communicating as they do.
Thus their research is based upon constructing interactive situations not unlike the normal physical world, inviting an audience into them and encouraging their playful experience-driven exploration of the space and its behaviours, alone and in groups. In this research process, they use tools from the arts and design, mathematics, science and technology as well as sociology and cultural studies.
Their goals are to collaboratively investigate the world and its options with a general public, communicating and discussing these discoveries through workshops, publications, teaching and symposia.