WORK UPSIDE DOWN

Immersive Artworks on the Future of Work

real shadows v2
Real Shadows

RO

Real shadows este o instalație mecanică gândită să readucă în atenția publicului alegoria lui Platon despre condiția umană și cunoaștere adevărată. Prin intermediul instalației autorul caută răspunsuri posibile la o serie de întrebări: Care este relația omului cu realitatea? Este lumea concepută de simțurile noastre lumea adevărată, sau doar o proiecție a acesteia? Suntem capabili să înțelegem caracterul adevărat al lumii care ne înconjoară?
Dacă în mitul antic lumea vizibilă este una a umbrelor și a aparențelor, atunci cum se schimbă percepția noastră despre realitate prin filtrul numit tehnologie în lumea contemporană? Cum se transformă munca și relația noastră cu munca, în momentul în care legătura cu lumea materială devine tot mai puțin prezentă? Instalația, compusă dintr-un sistem mecanic simplu și două statuete de sârmă puse în mișcare de către vizitator, încearcă să pună în scenă răspunsuri posibile.

EN

Real shadows is a mechanical installation built with the intention of bringing back into focus Plato’s Allegory of the cave, his philosophical thoughts about human condition and true knowledge. By the medium of the installation, the author is looking for possible answers to questions like: what is our relation with reality? Is the world perceived by our senses the real one, or just a projection of it? Are we capable of understanding the real nature of the world that surrounds us?
If in Plato’s allegory the world that is visible to us, is just a world of shadows and appearances, then how does our perception of reality change, through the filter of today’s technology? Does technology change the way we used to look at work or the work itself, if our bond with the material world is weaker today? Composed of a simple mechanical system and two wire sculptures, put in motion by the visitor himself, the installation is looking for possible answers.

Proiectare mecanism / Mechanism design: Ilicsuk Zsolt
Construcție din  lemn / Wood construction: Alin Tănasă
Consultanță / Guidance: Tiberiu Bucșa
Asamblare mecanism / Mechanism assembly: Váradi Attila

Orsolya Gál

RO

Orsolya locuiește și lucrează în Cluj Napoca, România, în domeniul artelor spectacolului. Experiența pe care a dobândit-o în timpul bursei sale Erasmus în scenografie, în Italia, Macerata, și colaborarea cu scenograful Enrico Pulsoni în înființarea expoziției păpușilor Mariei Signorelli, la Roma, i-au trezit interesul pentru păpușărie. Mai târziu, a avut colaborări cu păpușarul și constructorul de automate Stathis Markopoulos din Atena și arhitectul Tiberiu Bucsa. Împreună, au construit și proiectat șase automate cu păpuși din lemn, numite Selfie Automaton, care au reprezentat România în Bienala de Arhitectură de la Veneția din 2016.
Un atelier organizat în 2018 în India, Karnataka, pe tema teatrului de păpuși de umbre, a dat naștere unui nou spectacol pentru adulți numit Short essay on uncertainty, care a primit un premiu special la Festivalul Incanti în Torino pentru imagine și sunet. Aceeași experiență a conectat cercetarea ei în teatrul de umbre cu lucrările sale experimentale începute în 2014, despre plante în mișcare. Rezultatul a fost scurtmetraj Etudes from an inner garden, realizat în timpul rezidenței Collider la Contemporary Calgary. Scurtmetrajul a primit recunoaștere națională și internațională, fiind selectat pentru festivaluri și expoziții din diferite colțuri ale lumii, de la Coreea de Sud până în Statele Unite.

EN

Orsolya is currently living and working in Cluj Napoca, Romania , in the field of performing arts. The experience she gained during her Erasmus Placement scholarship in scenography, in Italy, Macerata, and her collaboration with the scenographer Enrico Pulsoni in setting up the exhibition of Maria Signorelli’s puppets, in Rome, turned her interest towards puppetry. Later on, she had collaborations with the puppeteer and automata builder, Stathis Markopoulos in Athens, Greece, and the architect Tiberiu Bucsa. Together, they built and designed six automatas with wooden puppets, called Selfie Automaton, that represented Romania in the Venice Biennale of Architecture in 2016.
A workshop in 2018 on the theme of traditional shadow puppetry in India, Karnataka, gave birth to her new show for adults called Short essay on uncertainty, which received a special prize at the Festival Incanti in Torino for image and sound design. This same experience connected her research in shadow theater with her experimental work started in 2014, on plants in motion, and materialized in a short film Etudes from an inner garden, during the Collider residency at Contemporary Calgary. The short film received national and international recognition, being selected for festivals and exhibitions from the Republic of Korea to the United States.