WORK UPSIDE DOWN

Immersive Artworks on the Future of Work

stories we tell
Stories we tell

RO

În timp ce așteptăm o nouă paradigmă științifică care să ne aducă mai aproape de înțelegerea conștiinței umane, cât încă speculăm despre ce înseamnă cu adevărat AI, găsindu-ne mereu în pragul viitorului, putem să ne imaginăm un moment în care roboții vor fi pretutindeni, partenerii noștri într-un joc de-a zeii și sclavii. Într-un fel, acest moment a început deja. Ce ai simți dacă ai spune o poveste unui robot? Ne putem imagina acest scenariu, în care, într-o ultimă încercare condescendentă de a ne recâștiga sensul și statutul, vom declara necesar actul de a spune povești roboților, pentru a-i ajuta să fie mai eficienți la joburile pe care le vom fi pierdut în fața lor. Această instalație invită participanții să speculeze, într-o manieră intimă, despre cum percepem conceptul de empatie ca muncă și invers.

Povești de Ioana Hogman

EN

While we wait for the next big leap in science that would help us unlock the workings of consciousness, while we speculate on what AI truly is, always finding ourselves on the brink of the future, we can imagine a time when robots will become ubiquitous, tangled in a game of gods and slaves. In a way, that time has already started. What would it feel like to tell a story to a robot? We could imagine this scenario. The one in which, in a last condescending attempt to regain our lost status and purpose, we would decide that the very robots that have taken away our jobs need to be told stories in order to perform optimally. This installation invites the participants to speculate, in an intimate manner, on where we stand in relation to the concept of empathy as work, and of work as empathy.

Stories by Ioana Hogman

Mihai Păcurar

RO

Sunt în mare parte un artist vizual. După ce am absolvit Universitatea Națională de Arte din București ca scenograf, principalul meu domeniu de lucru până acum a fost teatrul. Lucrările mele video s-au dezvoltat și în afara teatrului, în principal ca parte a instalațiilor pe care le-am creat împreună cu artiști din diferite domenii. Munca mea se întinde pe mai multe medii interconectate, cum ar fi scenografia, arta video, animație și sunet. De-a lungul acestora, am explorat teme precum percepția, impactul virtualului asupra analogului sau posibilitățile creative ale întâmplării. Am fost mereu interesat de politica locului ca spațiu al întâlnirilor, așa că într-un fel, toată munca mea din această categorie poate fi considerată specifică site-ului. Tema principală a lucrării mele poate fi urmărită înapoi la relația dintre om și mediu. Recent am încheiat un masterat de doi ani în regie de teatru și intenționez să explorez posibilitățile de crossover ale teatrului și artelor spectacolului, instalării, videoclipului și sunetului.

EN

I am mostly a visual artist. Having graduated from the National University of Arts in Bucharest as a stage designer, my main field of work so far has been theater. My video work has also developed outside of theater, mainly as part of installations I created together with artists from different fields. My work spans across several interlinked media as stage design, video art, animation and sound. Throughout these, I explored themes such as perception, the impact of the virtual on the analogue, or the creative possibilities of chance. I was always interested in the politics of the venue as a space of encounters, so in a way, all of my work in this category can be considered site specific. The main theme of my work can be traced back to the relation between man and the environment. I have recently concluded a two-year masters in theater directing, and I am planning to explore the crossover possibilities of theater and performance art, installation, video and sound.