WORK UPSIDE DOWN

Immersive Artworks on the Future of Work

the future is a safe place

Performers: Nicoleta Ghiță, Emmanuel Owusu Bonsu 

Concertul  va avea loc în 01 octombrie, ora 19:00, în cadrul vernisajului expoziției Work Upside Down. Participarea se realizează pe bază de rezervare

The event will be held within the opening night of Work Upside Down, on October 01, at 7:00 PM, and it requires reservation.

The future is a safe place hidden in my braids

RO

Future is a safe place hidden in my braids este o instalație video realizată de Mihaela Drăgan și compusă din trei filme care continuă ideile și principiile Roma Futurism, un concept artistic dezvoltat de artistă în timpul rezidenței sale la centrul de artă ParaSite din Hong Kong, în 2018. Roma Futurism se referă la estetica culturală care explorează elemente de science fiction în cultura romă, punând la intersecție cultura și istoria romă cu tehnologia avansată a viitorului și vrăjitoria.
Instalația video împărțită în cele trei filme (Descântec pentru trauma istorică, Furia care mă va vindeca și Sămânța Vrăjitoarei) imaginează noi ritualuri și descântece inspirate de practica vrăjitoarei Mihaela Mincă și a fiicelor ei, adaptate și rescrise de Mihaela Drăgan într-un scenariu vizual futurist.

EN

Future is a safe place hidden in my braids is a video installation made by Mihaela Dragan and composed of three films that continue the ideas and principles of Rome Futurism, an artistic concept developed by the artist during her residency at the art center ParaSite in Hong Kong, in 2018. Rome Futurism refers to cultural aesthetics that explores elements of science fiction in Roma culture, intersecting Roma culture and history with the advanced technology of the future and witchcraft.
The video installation divided into three films (Enchantment for historical trauma, Anger that will heal me and The Seed of the Witch) imagines new rituals and enchantments inspired by the practice of the witch Mihaela Mincă and her daughters, adapted and rewritten by Mihaela Dragan in a futuristic visual scenario.
Spell
Anger
Witch’s Seed
Mihaela Drăgan

RO

Mihaela Drăgan este interesată de inventarea unui nou limbaj ritualic care să aibă puterea de a vindeca și împuternici comunitățile rome de aceea actualizează miturile și vechile descântece ale vrăjitoarelor rome și le îmbină cu poezia unui discurs antirasist modern, punând în centrul narațiunii figura Tehnovrăjitoarei ca lideră a unui viitor utopic în care în sfârșit, ciclul istoric al opresiunilor împotriva romilor atinge un sfârșit apocaliptic.

EN

Mihaela Dragan is interested in inventing a new ritual language that has the power to heal and empower the Roma communities, so she updates the myths and old enchantments of the Roma witches and combines them with the poetry of a modern anti-racist discourse, putting the figure of the techno-witch in the centre of a utopian future in which the historical cycle of oppression against the Roma finally reaches an apocalyptic end.