WORK UPSIDE DOWN

Immersive Artworks on the Future of Work

soptitorii

Spectacolul are loc în 03 octombrie, de la ora 18:00, la Casa Municipală de Cultură (Piața Unirii 24), iar accesul se realizează pe bază de rezervare

The performance will take place on October 03 at 6:00 PM, in Piața Unirii 24, and it requires reservation

The Whisperers

RO

O instalație umană despre o posibilă proiecție a misiunii actorului în viitor – proiect Texte bune în locuri nebune, alături de Zsófia Gábor (costume, obiecte), Raul Stan (video), Vlad Braga (video) și Radu Dogaru (sound).
Trăim vremuri în care unele opere de artă sunt puse în discuție. Se interzic cărți, se demolează sculpturi, sunt cenzurate picturi și sunt interziși scriitori. Noi credem că artistul e un spirit liber, critic și necesar. Vocea lui trebuie auzită, chiar dacă spune lucruri neplăcute pentru unii sau alții. E imposibil să mulțumești pe toată lumea, să fii universal valabil. Dacă facem un exercițiu de imaginație și ne gândim la cum ar arăta actorul peste ani și la felul în care se va transforma misiunea lui, atunci putem să spunem că ar fi foarte posibil ca actorul să devină un depozitar al textelor pierdute, al cuvintelor interzise. Ca și cum actorul de gherilă ar împrăștia, printr-o luptă secretă cu cenzura de orice fel, noțiuni, povești și adevăruri uitate sau îngropate. Misiunea lui e că va trebui să vorbească, să aibă o voce. Chiar șoptită.
The Whisperers reprezintă o astfel de trupă de șoc a viitorului. Actori asexuați, fără chipuri proprii, în uniforme artistice și cu măsurile de distanțare luate (pandemiile vor deveni probabil frecvente și comune) – rostesc în șoaptă, la ureche, fragmente din cărți interzise, povești sau versuri ale unor autori cenzurați.
E o întâlnire cu valoare oximoronică: suntem aproape dar la distanță, împreună dar separați, vorbim utilizând șoapta. Un soi de autoironie deghizată în performance privitoare la rolul actorului și la un posibil aspect al muncii sale în viitor. Până la urmă, artistul / actorul e dator să vorbească. Noi suntem cei care alegem ce facem cu vorbele sale.

EN

A human installation about a possible projection of the actor’s mission in the future – a Good Texts in Crazy Places project, together with Zsófia Gábor, Raul Stan, Vlad Braga and Radu Dogaru.
We live in such times when certain works of art tend to be questioned. Books are barred, sculptures are demolished, paintings are censored and writers are banned. We believe the artist to be a free, inquisitive and necessary spirit. His voice must be heard, even if some people might find his message upsetting. It is impossible to please everyone, to be universally accepted. If we are to imagine what the actor of the future would be like years from now and how his mission would change, then we think it’s safe to assume that the actor will become a repository of lost texts, of forbidden words. As if the guerrilla actor were capable of spreading notions, stories, forgotten or buried truths, through a secret battle with all forms of censorship. His mission will be to speak, to have a voice, albeit a whispered one.
The Whisperers represent such a strike team of the future. Asexual, faceless actors, in artistic uniforms and respecting social distancing rules (as pandemics will most probably become frequent and common), whisper, in a low voice, fragments of forbidden books, stories or poems by censored authors. It is an encounter with oxymoronic value: we are close but at a distance, together but apart, we communicate through whispers. A sort of self-irony disguised as performance, about the actor’s mission and one of his possible future attributions. In the end, the artist/actor has a duty to speak. We are the ones who choose what to do with his words.

Regie, scenariu, concept / Directing, script, concept: Ionuț Caras
Costume, lume obiectuală / Costumes, objects: Zsófia Gábor
Video: Raul Stan, Vlad Braga
Sunet / Sound: Radu Dogaru
Grafică, afiș / Graphic design, poster: Mircea Ioan Pop
Distribuția / Cast: Salomeea Rusu, Christian Har, Francesca Fülop, Ștefan Liță, Alexandra Cheroiu, Dragoș 
Ioniță, Sabina Lazăr, Robert Ioan, Sara Pongrac, Adelin Tudorache