WORK UPSIDE DOWN

Immersive Artworks on the Future of Work

Voce, sunet / Voice, sound: Maria Balabas
Cer / Sky: Adriana Goilav
Structură metal generator / Metal structure ofthe generator: Anadora Lupo
Structură metal instalație / Metal structure of the installation: Dorin Man
Cod, electronică / Coding, electronics: Andrei Kovari
Mapping digital / Digital mapping: Komiti

Work Out 2049

RO

Ora 21:00. Haba s-a întors de pe mare. O barcă din fibră de sticlă își odihnește carcasa pe plajă, aproape de debarcader. Deschide ușa cabanei sale minuscule și aruncă pe pat un vechi rucsac militar. Încadrată de ușă, silueta lui apare înaltă și subțire. Își poartă brațele ca pe două cuțite lungi care taie aerul din jurul său. O fostă găleată de vopsea îi atârnă în mâna stângă. Găleata e, din nou, goală, cu excepția ocazionalelor meduze și a unor alge marine. Au trecut ani de când marea i-a dăruit un ultim biban roșu. Totuși, cu încăpățânare, se întoarce în fiecare zi pe mare la pescuit, ca un neobosit muncitor anonim, luat parcă dintr-un poem* de Bertolt Brecht.
Cine a clădit Teba cu cele şapte porţi?
În cărţi, e trecut numele regilor.
Oare regii au cărat bucăţile de stâncă?
Şi Babilonul, de mai multe ori dărâmat,
cine l-a reclădit de atâtea ori? În ce case
locuiau ziditorii Limei, cea strălucitoare ca aurul?
Unde s-au dus zidarii, în seara în care zidul chinezesc a fost terminat?
Marea Romă
e plină de arcuri de triumf. Cine le-a ridicat?
Reziliența umană.
(*Bertolt Brecht, Întrebările unui muncitor care citeşte, 1935, traducere de Nina Cassian)

EN

9 PM. Haba is back from the sea. A fiberglass boat is resting its carcass on the beach, close to the pier. He opens the door to his tiny cabin and throws the old military backpack on the bed. Framed by the door, his apparition is tall and thin. He is carrying his arms like two long knives, always cutting the air around him. An old paint bucket is hanging in his left hand. The bucket, again, empty, except for the occasional jellyfish and some seaweed. It’s been years since the sea gave him its last red fish. Yet, stubbornly, he returns to the sea each day to catch his fish, like a nameless tireless worker from a Bertolt Brecht poem*.
Who built Thebes of the 7 gates?
In the books you will read the names of kings.
Did the kings haul up the lumps of rock?
And Babylon, many times demolished,
Who raised it up so many times?
In what houses of gold glittering Lima did its builders live?
Where, the evening that the Great Wall of China was finished, did the masons go?
Great Rome is full of triumphal arches.
Who erected them?
Human resilience.
(*Bertolt Brecht, Questions from a Worker Who Reads, 1935)
Alin Tănasă

RO

Născut la Lugoj (RO), 8 aprilie 1981. A studiat literatură la Universitatea de Vest, Timișoara, și a făcut un masterat în Arte la Universitatea Paris 8, din Paris. În prezent, locuiește în Cluj-Napoca, unde lucrează ca artist și meșteșugar independent și construiește jucării supradimensionate pentru spații publice, ca parte a colectivului de artă Blajin. Lucrează, de asemenea, și ca producător și curator. Este fondatorul colectivelor Blajin și Galeria A1. Construiește instalații narative, îmbinând realitatea cu ficțiunea, spunând povești prin intermediul obiectelor funcționale.

EN

Born in Lugoj (RO), 8th of April 1981. He studied literature at the University of West, Timișoara, and did a Master of Arts at Paris 8 University, Paris. He is currently based in Cluj-Napoca, where he works as a freelance artist and craftsman, and builds supersized toys for public spaces as part of art collective Blajin. He works also as curator and producer. He is founder of collectives Blajin and Galeria A1. He builds narrative installations, merging reality with fiction, storytelling with functional objects.